Log In

Surface energy analyzer

ID number P015
Product number 20042603
Manufacturer Krüss GmbH
Model DSA 10
Importer Krüss GmbH
Owner Organization MAMK
User Organization Mikpolis+MAMK
Categories
Material Technology
Description
Optinen kontaktikulmamittari eli pintaenergia-analysaattori

- Mitataan kiinteän näytteen kostutuskykyä (wettability) tai vapaata pintaenergiaa (surface free energy) nestepisaran ja näytekappaleen välisen kontaktikulman avulla

- Soveltuu kaikille kiinteille näytteille (metallit, polymeerit, komposiittimateriaalit, ...)
+ Vaatii tasaisen näytekappaleen
+ Pintaherkkyys on 1–2 atomikerrosta

- Pinnan karakterisointi
Kostutuskyky
Pintajännitykset
Pintaenergia
Adheesio

mm. pintakäsittelyjen analysointi
Basic Information
Purchase year 2005
Weight [kg] 20
Power [kW] 0.1
Accessories