Log In

FTIR Spektrometri

ID number P004
Product number AFZ0500417
Manufacturer Thermo Electron
Model Nicolet 4700 FT-IR
Model number 4700
Importer Oy G.W.BERG & CO AB
Owner Organization MAMK
User Organization Mikpolis+MAMK
Categories
Material Technology
Description
Fourier Transform Infrapunaspektrometri (aaltolukualue 400 – 4000 cm-1 )
- Tutkitaan mitattavan aineen ja IR–säteilyn välistä vuorovaikutusta
- Spektri sisältää yhdisteelle tyypilliset molekyylivärähdykset

- Soveltuu liuoksille, suspensioille, kalvoille, kaasuille sekä kiinteille materiaaleille
+ Liuosnäyteille rajoittavana tekijänä sopivien liuottimien vähyys (CCl4, asetoni, ...)
+ Kalvoilla rajoituksena läpäisevyys
. Ohutkalvoille heijastusmittaus
+ Kiinteiden näytteiden pintakerrokset ATR-tekniikalla

- Voidaan käyttää mm.
Näytteiden karakterisointiin
◦ Funktionaaliset ryhmät
Molekyylipainon määritykseen
Reaktioiden seurantaan
Kosteuspitoisuuden määritykseen
Taktisuuden ja kiteisyyden määritykseen
Basic Information
Purchase year 2005
Weight [kg] 25
Control voltage [V] 1-vaihe
Power [kW] 0.11
Software Basic Omnic
Accessories
specular reflectance accessory
tietokone