Log In

DSC

ID number P010
Product number 240-10-101-K
Manufacturer Netzsch Gerätebau GmbH
Model DSC 204 F1 Phoenix
Model number 204 F1
Importer Netzsch Gerätebau GmbH
Owner Organization MAMK
User Organization Mikpolis+MAMK
Categories
Material Technology
Description
Differentiaalisella pyyhkäisykalorimetrillä mitataan lämpötilaeroa näytteen ja referenssin välillä. Systeemin lämpötilaa muutetaan tarkasti ajan funktiona, jolloin näyteen sisäisessä energiassa tapahtuu muutoksia.
Mittausten avulla voidaan määrittää mm. faasimuutokset, lasisiirtymä, sulamislämpötila, reaktiolämpö ja kiteisyysaste.
Laitteela mitataan energiaa aikayksikköä kohti (lämpövuo), joka tarvitaan pitämään näytteen
ja referenssin lämpötilat jatkuvasti yhtä suurina ohjelmoidun lämmityssyklin aikana
- Lämmityksen johdosta näyte kokee faasimuutoksia
- Soveltuu eritoten polymeereille, polymeeriseoksille, elastomeereille ja komposiittimateriaaleille
- Näyte: kiinteä, neste tai pulveri
- Mittauksissa voidaan käyttää lisäksi suojakaasua ja/tai reaktiivista kaasua

Mittauksista saatava informaatio:
- Sulaminen (T, sulamislämpö, ...)
- Kiteytyminen (T, kiteisyys, ...)
- Lasisiirtymä (Tg)
- Haihtuminen/höyrystyminen
- Terminen stabiilisuus
Notifications
Temperature calibration 21.4.2009
Basic Information
Purchase year 2005
Weight [kg] 50
Control voltage [V] 1-vaihe
Power [kW] 0.5
Software Proteus
Cp-lisäosa
Kinetics
Accessories
Intracooler
Tietokone
Näytepuristin
Kalibrointinäytteet
Työkalulatikko
Sealing press + accesories
Software extensions