Log In

DMA

ID number P010
Product number 1603062G
Manufacturer Netzsch Gerätebau GmbH
Model DMA 242 C/1/G
Model number 242 C/1/G
Importer Netzsch Gerätebau GmbH
Owner Organization MAMK
User Organization Mikpolis+MAMK
Categories
Material Technology
Contact Information
N / A
Description
Dynaamismekaanisella analysaattorilla määritetään näytteen mekaaniset ominaisuudet lämpötilan funktiona. Pystytään karakterisoimaan Materiaalin elastisia, viskooseja ja viskoelastisia Ominaisuuksia lämpötilan, ajan, taajuuden, jännityksen ja venymän funktioina. Voidaan määrittäää mm.
   - Häviö-ja varastomoduli
   - Lasisiirtymä
   - Viruminen ja jännitysrelaksaatio
   - Kiteytymisaste
   - Sulaminen
   - Kutistuma käyttäytyminen
   - Vaimeneminen
   - Silloittuminen
Näyte: Sauva, maksu, kalvo, kuitu, suspensio
Mittauksissa Voidaan lisäksi KÄYTTÄÄ suojakaasua ja / Tai reaktiivista Kaasua.
Notifications
Kalibrointi:
Dynaamiset massa kalibrointi: vähintään kerran vuodessa, 21.4.2009
Tyhjät järjestelmän kalibrointi: vähintään kerran vuodessa, 21.4.2009
System stiffnes kalibrointi näytettä kohti haltija: vähintään kerran vuodessa
- Tension 14.3.2008
- Pakkaus 11.1.2007
- Yhden konsoli 16 mm: 30.10.2007
- Dual konsoli (ilmainen taipuminen pituus 2x16 mm) 24.10.2007
- Yhden konsoli vapaa pushrod 20 mm: 23.4.2009
- 3 kohta taipuminen 40 mm: 21.4.2009

Pyöritys Tuning: kerran vuodessa
- 31.10.2007
Lämpötilan kalibrointi 22.4.2009
Basic Information
Purchase year 2005
Weight [kg] 60
Power [kW] 1
Software Proteusta
Accessories
Työkalulaatikko
Näytekinnikkeet
Nestetyppi